Triturus carnifex

Italiaanse kamsalamander

Uiterlijke kenmerken
Lijkt op kamsalamander, maar is iets krachtiger gebouwd en de huid is minder korrelig. Lengte tot 17 cm. Vrouwtjes groter dan mannetjes. Rug grijs tot zwartbruin of gelig, meestal lichter dan bij kamsalamander, waardoor de grote ronde zwarte vlekken meer opvallen. Flanken hebben geen of weinig witte spikkels. De buik is geeloranje met grote, vaagomrande zwarte vlekken. De keel is donker met kleine witte spikkels. Kleine wratjes op huid, maar deze is minder ruw als bij de kamsalamander en de poten zijn iets langer en steviger. De rugkam van de mannetjes is iets lager dan bij de kamsalamander. Op de staart van het mannetje een opvallende parelmoerkleurige lengtestreep. Het vrouwtje heeft in de waterfase een kleine staartzoom met aan de onderrand een oranje band. In de landfase zijn de dieren donkerder gekleurd. Jonge dieren en vrouwtjes in de landfase hebben vaak een gelige streep over de rug. De eieren en de larven zijn identiek aan die van de kamsalamander. Kruisingen tussen beide soorten komen voor.

Verspreiding
Ten oosten en zuiden van de Alpen. In Nederland uitgezet op de oostelijke Veluwe, tussen Apeldoorn en Epe.

Biotoop
Ongeveer hetzelfde als kamsalamander, alleen komt de Italiaanse kamsalamander ook in water met weinig vegetatie voor. Of in langzaam stromende beken met veel vegetatie. Komt in zijn natuurlijke verspreidingsgebied vooral voor op hoogtes van 400-1600 meter.

Levenswijze
Paartijd van maart tot juni. Verlaten meestal voor augustus het water. Zie voor verdere informatie bij kamsalamander.

Trefkans
Zie kamsalamander.

%LABEL% (%SOURCE%)