Neotenie
C E F H M N O P V

Verschijnsel waarbij er bij de larven van amfibieën geen metamorfose optreedt. Er ontstaan individuen die nog larvenkenmerken bezitten zoals kieuwen, maar wel de volwassen kleuren vertonen en vaak ook vruchtbaar zijn.