Welkom

Reptielen en amfibieën van Nederland, België en Luxemburg

Dit informatiesysteem bevat informatie over de in de Benelux voorkomende reptielen en amfibieën.
Reptielen en amfibieën komen op veel plaatsen voor. Sommige soorten zijn algemeen, andere zijn slechts zeer lokaal aan te treffen. Dit informatiesysteem is bedoeld als hulpmiddel voor het op naam brengen van de verschillende soorten en als informatiebron over hun leefwijze.
Alle 24 inheemse soorten zijn opgenomen (waarvan 1 een hybride). Ook zijn er drie exoten bijgevoegd, waarvan 2 zich zeker ook voortplanten in de Benelux. De zeeschildpadden zijn niet opgenomen. Er komen hier wel een aantal soorten voor, maar deze komen alleen om te foerageren, zij planten zich hier niet voort.

Title: De Interactieve Reptielen en Amfibieëngids

Author(s): Tekla Boersma/ Jan van der Voort
Year of publication: 2008
Copyright: ETI
ISBN: 978 90 75000 89 4